Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Používaním našich webových stránok nám zverujete svoje osobné údaje. Na tejto stránke uvádzame, aké informácie zhromažďujeme a pravidlá ako ich používame. 

Prevádzkovateľ spoločnosť SOLIDWAY, s.r.o., so sídlom Antona Bernoláka 8316/48A, 010 01 Žilina, Slovenská republika, IČO: 45 703 647, zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka č.53401/L, zhromažďuje nasledujúce osobné údaje:

  • súbory cookies
  • osobné údaje, ktoré nám poskytnete v rámci nášho kontaktného formulára „Napíšte nám“

Ako používame zhromažďované osobné údaje

Formuláre

Osobné údaje, ktoré nám poskytnete prostredníctvom nášho formulára, budú použité výhradne na účely, na ktoré boli určené:

  • údaje z formulára „Napíšte nám“ výhradne len pre potreby spätného kontaktovania sa s vami

Cookies

Cookies sú malé textové súbory, ktoré sa ukladajú do pamäte prehliadača a obsahujú údaje o návšteve webovej stránky. Tieto súbory sú anonymné a obsahujú údaje, akými sú jazyk, prehliadač a iné nastavenia pri zobrazení stránky. Cookies, ktoré váš prehliadač odosiela k nám, slúžia na analyzovanie správania užívateľov na našich webových stránkach a na zlepšenie a zjednodušenie ich použiteľnosti. Na analýzu používame nástroje Google Analytics. Doba expirácie cookies je 6 mesiacov. Viac o súboroch cookies sa dočítate na stránke Politika cookies.

Ako súbory cookies kontrolovať a zmazať

Nastavenia cookies je možné zmeniť v rámci vášho internetového prehliadača v jeho nastaveniach. Odstránením, alebo zablokovaním súborov cookies budete môcť navštíviť naše webové stránky, ale niektoré funkcie nemusia pracovať správne. Spravovať nastavenia cookies môžete aj priamo na stránke Politika cookies v sekcii Súhlas alebo pomocou „vyskakovacieho“ okna Nastavenia cookies v pravom dolnom rohu stránky.

Práva dotknutej osoby

Každá osoba, ktorá nám poskytla osobné údaje (dotknutá osoba) má právo od nás požadovať prístup k svojim osobným údajom a právo na ich opravu alebo vymazanie alebo obmedzenie spracúvania, právo namietať proti spracúvaniu, právo na prenosnosť údajov a právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.