Kontaktujte svojho predajcu SOLIDWAY

náš vYŠKOLENÝ TEAM ODBORNÝCH PREDAJCOV JE VÁM K DISPOZÍcIÍ…

František Špánik

Manager predajcov

Stred, západ Slovenska

Okresy: TT, SI, SE, PN, HC, GA, DS, TN, NM, MY, SA, SC, PK, MA, BA, BL
Lukáš Mandinec

Odborný predajca

Stred, juh Slovenska

Okresy: BS, KA, VK, ZC, ZH, KN, LV, NR, NZ, TO, ZM, BN, IL, PE, PB, PD, PU, BY, ZA
Martin Kasanický

Odborný predajca

Sever, východ Slovenska

Okresy: BJ, HE, KK, LE, ML, PP, PO, SB, SV, SL, SP, SL, VT, CA, DK, KM, LM, MT, NO, RK, TS
Tomáš Konkoľ

Odborný predajca

Stred, východ Slovenska

Okresy : TR, TV, SO, RV, MI, KE, ZV, RS, RA, PT, LC, DT, BR, BB
Martin Mojžita

Odborný predajca