Kontaktujte svojho predajcu SOLIDWAY

náš vYŠKOLENÝ TEAM ODBORNÝCH PREDAJCOV JE VÁM K DISPOZÍcIÍ…

Tomáš Konkoľ

Odborný predajca

Email: konkol@solidway.sk
Tel.: +421 41 28 53 922
Mobil: +421 948 242 620

Región: sever a východ Slovenska
Okresy: BJ, HE, KK, LE, ML, PP, PO, SB, SV, SL, SP, SL, VT, CA, DK, KM, LM, MT, NO, RK, TS
Lukáš Mandinec

Odborný predajca

Email: mandinec@solidway.sk
Tel.: +421 41 28 53 925‬
Mobil: +421 948 085 299‬

Región: stred a západ Slovenska
Okresy: TT, SI, SE, PN, HC, GA, DS, TN, NM, MY, SA, SC, PK, MA, BA, BL
Okresy: BS, KA, VK, ZC, ZH, KN, LV, NR, NZ, TO, ZM, BN, IL, PE, PB, PD, PU, BY, ZA
Martin Kasanický

Odborný predajca

Email: kasanicky@solidway.sk
Tel.: +421 41 28 53 921
Mobil: +421 948 283 966

Región: stred a juh Slovenska
Okresy: BS, KA, VK, ZC, ZH, KN, LV, NR, NZ, TO, ZM, BN, IL, PE, PB, PD, PU, BY, ZA
Ing. František Špánik

Manažér predajcov

Bc. Martin Mojžita

Odborný predajca

Email: mojzita@solidway.sk
Tel.: +421 41 28 53 923
Mobil: +421 948 206 052

Región : stred a východ Slovenska
Okresy : TR, TV, SO, RV, MI, KE, ZV, RS, RA, PT, LC, DT, BR, BB