Vážení obchodný partneri,

dovoľte aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu v uplynulom roku a zaželali Vám a Vašim rodinám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov do Nového roku 2020!

Ako budeme otvorení počas vianočných sviatkov 2019/2020:

Želá kolektív SOLIDWAY