pf2016

Vážení obchodný partneri, dovolte aby sme sa Vám poďakovali za spoluprácu v uplynulom roku a zaželali Vám a Vašim rodinám pokojné prežitie Vianočných sviatkov a veľa úspechov do Nového roku 2016!

Želá kolektív SOLIDWAY.