profil_skolenie

Školenie sa uskutočnilo 10.5.2017 v prezentačných priestoroch SOLIDWAY v Žiline.

V súvislosti s vývojom a kvalitou značky PARADOR vyvíjame aj my nové aktivity pre podporu obchodných partnerov v rámci celého Slovenska. Za týmto účelom robíme pravidelné školenia zamerané na predajné zručnosti, marketingové aktivity a novinky.

Pozrite si našu stránku www.parador.sk

Mapa predajcov z celého Slovenska

Ďakujeme našim obchodným partnerom za účasť a tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.